EĞİTİMLER


75 Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, psikomotor, ahlaki ve manevi gelişimleri için hazırlanmış döküman ve materyalleri içerir. Aile akademisi tarafından hazırlanmış bu dökümanlarda çocuklarınızla evde uygulayabileceğiniz oyunlar

11/19/2011 - 04:46

9 Eğitimcilerin Eğitimi

Önleyici Aile kurslarında eğitimci olmak için projemize müracaat edenlerin eğitimini içermektedir. Eğitim programında; yetişkinlerle iletişim, sunum becerileri, rehberlik, aile tipleri, soru çözme ve çatışma yönetimi gibi konular yer almaktadır.

08/19/2011 - 16:06

8 Gönüllülerin Eğitimi


Önleyici aile projesi kapsamında rehber ağabey ve rehber abla olmak için müracaat eden gönüllülerin ön eğitimi yapılmaktadır. Eğitim psikolojik danışmanlar ve eğitim uzmanları tarafından verilmektedir.

08/19/2011 - 16:05

7 Önleyici Aile Kursu

Önleyici aile kursu 12 haftadan oluşmaktadır. Kursta anne-babaların çocuklarımızı en fazla tehdit eden 5 tehlike hakkında bilgilenmeleri ve bu tehlikelerin önlenmesi konusunda beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Kurs kapsamında anne-babalar aşağıdaki konular hakkında eğitim görmektedir:

08/19/2011 - 16:04

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim